Billettkjøp og priser

Bilde av Buen

Billettpriser

NB! Alle billetter er 5,- billigere på nett!

Standard billettpris
kr. 125,- / 145,- (3D)

Honnør alle dager
Rabatt kr. 20,- (ingen rabatt på barne- og familiefilmer)

Barn frem til fylte 15 år / Voksen f.o.m. fylte 15 år

Barne og familiefilmer:
Standard billettpris:
kr. 105,- / 125,- (3D)

3D film for barn?
Bruk av 3D teknologi for barn er omdiskutert.
Barn opp til 6 år og personer med problemer med samsynet, anbefaler vi
å begrense bruken av 3D. Vi oppfordrer foresatte til å følge med på barna
uansett alder med hensyn til eventuelt ubehag.

Utvalgte premierefilmer kan i åpningshelgen ha en billettpris på kr 135,- (2D) og kr 155,- (3D).
Det samme gjelder i åpningsuken for filmer som har en spilletid på mer enn 2 t og 15 min.

Enkelte filmer kan ha høyere billettpriser.

Om billettkjøp

Kjøpte billetter refunderes ikke! Billetter er å betrakte som verdipapir, husk å sjekke at du har mottatt billettene - en bankutskrift/kvittering er ikke gyldig billett.
Ved endring til/fra 2D/3D film som skyldes tekniske forhold refunderes ikke mellomlegget.

Sjekk ditt billettkjøp her

Last ned eBillett